Valpar födda!

mar 9, 2021 | Valpar

Annie och Jude´s valpar föddes den 9 mars och det blev hela 10 stycken! Det blev 5 hanar och 5 tikar.
Vi väntar på att Dilba ska börja löpa nu i mars då hon kommer att paras, mer info se Planerade kullar